Deze unieke pendule in de vorm van een theaire, theepot, werd in Frankrijk gemaakt tijdens het Directoire (1795-1799). Dat Directoire werd ingesteld op 26 oktober 1795 na de val van Robespierre, de man van het Schrikbewind. Het vormt de laatste fase van de Franse Revolutie. Op 9 november 1799 (18 Brumaire van het jaar VIII volgens de revolutionaire tijdrekening) nam Napoleon in een staatsgreep de macht over, met als titel Eerste Consul. In 1804 werd het consulaat vervangen door het keizerrijk.

  • Unieke Franse Pendule Théaire

Zwart en goud waren tijdens het Directoire geliefde kleuren. Motieven werden dikwijls ontleend aan Pompeii, waar in 1748 de eerste serieuze opgravingen begonnen waren. De gloednieuwe Franse republiek pretendeerde een voortzetting te zijn van de oude Romeinse en de oud-Romeinse kunst vormde een belangrijke inspiratiebron, ook in de mode. Die tendens zette zich voort tijdens het keizerrijk: de Empire stijl. Daarin waren vanwege Napoleon’s veldtocht naar Egypte in 1798-1799 ook veel Egyptische motieven verwerkt, het Retour d’Egypte.