Globes van Blaeu

Twee uiterst zeldzame globes van de beroemde Amsterdamse cartograaf Blaeu. Ze zijn enige tijd in bruikleen gegeven aan het Koninklijk Eise Eisinga Planetarium in Franeker, zie het Friesch Dagblad.
Op de hemelglobe gaf Blaeu zijn ontdekking aan van een nieuwe ster in het sterrenbeeld de Zwaan.