Heindrick Sneewins, de maker van deze Hollandse cirkel, verhuisde 1643 vanuit Rotterdam naar Leiden. Waarschijnlijk had hij twee broers die beiden ook instrumentmakers waren: Johan in Utrecht en Antoni in Delft. Er is bijna niets over hen bekend behalve dat zij alledrie bijzonder bekwaam waren. Hun producten zijn thans zeer zeldzaam. De Hollandse cirkel werd gebruikt bij landmetingen en naar de bedenker ervan ook wel cirkel van Dou genoemd. Jan Pietersz Dou was geadmitteerd landmeter van Rijnland. Voor de kartering gebruikten landmeters doorgaans de driehoeksmeting of triangulatie, een methode die in 1533 op de Leuvense Universiteit door de Dokkumer Jemme Reinersz, beter bekend als Gemma Frisius (9 december 1508 – 25 mei 1555), was uitgevonden. De hoekmeting in het veld was daarbij essentieel. In 1608, bij metingen voor de inpoldering van de Beemster, zette Dou daarbij voor het eerst een Hollandse cirkel in. [bron: Boerhaave Museum, Leiden]