Leonid Gechtoff (1883 – 1941) werd geboren in Odessa, toen Rusland. Rond 1905 vluchtte hij met zijn ouders naar Egypte, vermoedelijk om de dienstplicht te ontlopen. Daar begon hij te schilderen in de toen goed verkopende oriëntalitische stijl. Zelf had hij grote bewondering voor Van Gogh en ging daarom naar Nederland waar hij zijn Russische vrouw Etya ontmoette. In 1918 vertrok hij met zijn vrouw naar Nederlands-Indië, waar hij gegrepen raakte door het vulkaanlandschap op Java. Vandaaruit reisden zij verder naar de Philippijnen, na de Spaans-Amerikaanse oorlog van 1898 onder Amerikaans bestuur. In 1921 vestigde het echtpaar zich definitief in Philadelphia in de V.S., waar Gechtoff’s schilderijen aanzienlijk succes boekten en hij uitgroeide tot vooraanstaand Amerikaans kunstenaar. Diverse grote Amerikaanse musea bezitten zijn werk.