No English translation available yet

bescr door

Op deze pagina vindt u de de facsimile tekst van Jan Paauw Juniors Beschryvinge van een Microscoop, Leiden, ca.1775. Paauw Jr. was een van de kundigste en veelzijdigste Nederlandse instrumentmakers in de 18e eeuw. Hij maakte onder andere instrumenten voor de universiteiten van Leiden en Franeker. Het boekje zelf is uiterst zeldzaam. Alleen het Boerhaave Museum in Leiden en de Zeeuwse bibliotheek in Middelburg bezitten een voor het publiek toegankelijk exemplaar. Hieronder ziet u de teksten en daar weer onder de tekening op waarnaar die teksten verwijzen…