“Ludimus et similis bullae vacua effugit hora – Wij spelen en zoals de zeepbel vervliegt de tijd.”
Een identieke pendule staat in Malmaison bij Parijs, de residentie van keizerin Josephine. Hij werd aan Napoleon aangeboden in 1806.