De Initiatiefnemer

  • Bert Degenaar

    Bert Degenaar, de beheerder van Planetarium Zuylenburgh is een antiquair met een passie voor antieke wetenschappelijke instrumenten en uurwerken, met name het Nederlandse uurwerk uit de 17e en 18e eeuw. Eigenaardig genoeg was hij nooit eerder in het Franekerse planetarium van Eise Eisinga geweest, tot een uitstapje met een aantal vrienden. Een van de vrienden, Pieter de Ruiter, vroeg zich af of zo’n planetarium na te bouwen zou zijn. Die plannen kregen vastere vorm en Degenaar gaf zijn vrienden opdracht ze uit te voeren. Planetarium Zuylenburgh is geen kopie van Eisinga’s werkstuk, wegens het kleinere plafond zijn de grote buitenplaneten Jupiter en Saturnus weggelaten, terwijl de makers tal van eigen vondsten toepasten.
    Degenaar zelf is na zijn bezoek aan Franeker een groot bewonderaar van het Koninklijk Eise Eisinga Planetarium en heeft uit eigen collectie diverse klokken en antieke instrumenten aan het Eise Eisinga Museum in bruikleen gegeven.

Zie hieronder zijn interview in TijdSchrift